Meer informatie

Samen met overheden en organisaties werkt POORT van Delft aan een duurzaam bereikbare en gastvrije stad.

Wie doen er al mee?

De eerste maatregelen in het kader van het project slim werken, slim reizen zijn inmiddels opgestart. De komende periode worden er diverse activiteiten georganiseerd door POORT van Delft. Een overzicht vindt u in de kalender.

Pieter Guldemond, wethouder kenniseconomie

Delft werkt samen met 13 kennispartners in de stad aan het versterken van de innovatieve kracht en het verdubbelen van werkgelegenheid. Duurzame bereikbaarheid is van levensbelang voor de groei van de Delftse kenniseconomie. POORT levert daar een cruciale bijdrage aan!

.

Michiel Jak, Innovatiedirecteur Mobiliteit bij TNO

Welvaart en verstedelijking stellen hogere eisen aan mobiliteit: het moet veiliger, sneller en schoner. Dat kan alleen in de verbinding van technologie en menselijk gedrag. Daarom richt TNO zich, samen met lokale overheden en bedrijven, op realisatie van het project POORT van Delft en een toekomstbestendige bereikbaarheid.

.

Minze Walvius, directeur Advier

Als projectontwikkelaar en adviseur op het gebied van bereikbaarheid in binnen- en buitenland, zijn we trots dat we met de POORT van Delft in onze eigen ‘achtertuin’ een state-of-the-art project kunnen neerzetten voor een duurzame bereikbaarheid van een gastvrij Delft.

.